Polityka prywatności

Przeglądając stronę, dokonując zakupów w Uchfit.pl, zakładając własne konto czy zapisując się do newslettera akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie, zachowując prawo do wglądu w udostępniane dane, poprawy i usunięcia ich z bazy.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: Danymi Osobowymi). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Informacje ogólne.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego Uchfit.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
  UchFit sp. z o.o.
  al. Wyszyńskiego 65/50
  94-047 Łódź
  NIP: 726-267-48-78
  REGON: 381525322
  KRS: 0000752368
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika sklepu internetowego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sklep do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Sklep Uchfit.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  b. Poprzez gromadzenie plików cookies
  Sklep używa plików cookies, aby zapewnić Użytkownikom bezpieczeństwo i efektywność korzystania ze Sklepu. Poruszając się po stronie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez sklep Uchfit.pl plików cookies. W każdej chwili Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami cookies. Ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie Uchfit.pl. Czym są pliki cookies?
  Pliki cookies są to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika (Osoby odwiedzającej sklep). Pliki cookies umożliwiają Sklepowi rozpoznawanie poprzednich preferencji Użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie. Plik cookie nie zawiera ani nie gromadzi informacji.
  c. Do czego sklep Uchfit.pl wykorzystuje pliki cookies?
  Sklep wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować treść strony do preferencji Użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych zakupów. Nie przechowujemy w plikach cookies danych osobowych lub innych poufnych informacji.
  d. Z jakiego rodzaju plików cookies korzysta Sklep?
  – Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.
  – Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Sklepu, co oznacza, że Sklep może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje Użytkownika.
  – Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów.
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 2. Dane podane przez Użytkownika na stronie sklepu uchfit.pl są przetwarzane przez Sklep w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza tj. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych: firmy dostarczającej oprogramowanie do zarządzania sklepem, dla której dane te są niezbędne do prawidłowego działania systemu; firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.
 3. Administrator przetwarza dane również w celu promocji własnych usług i towarów w tym przesyłania Użytkownikowi elektronicznej informacji (mail) o dostępnym asortymencie. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora).
  Użytkownik otrzyma od Administratora elektroniczną informacje handlową dotyczącą usług i towarów własnych tylko w przypadku, w którym Użytkownik, za pośrednictwem sklepu uchfit.pl, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji.
  Wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej jest dobrowolne i nie blokuje możliwości skorzystania z usług sklepu uchfit.pl
 4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 7. W sklepie internetowym uchfit.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu uchfit.pl i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – nasze dane oraz formularz kontaktowy znaleźć można w zakładce Kontakt.